Mekonomen Assistans

Mekonomen Assistans

När du servar din bil hos oss på Mekonomen Bilverkstad ingår ett års assistansförsäkring (Mekonomen Assistans). Det innebär att vi hjälper dig om din bil plötsligt stannar eller vägrar starta. Du får även hjälp vid bensinstopp, punktering eller om du av någon anledning tappat bort din nyckel.

Villkor

Försäkringen gäller för fordon registrerade som personbil eller lätt lastbil upp till 5 ton totalvikt (ej husbil eller fordon som används i yrkestrafik, till exempel taxi, budbil eller utryckningsfordon).
• Fordonet ska ha gjort service hos Mekonomen och det ska framgå av servicekvittot att assistans ingår.
• Fordonet måste vara i originalutförande.
• Fordonet får inte vara äldre än 12 år.
• Fordonet bärgas till närmaste Mekonomen Bilverkstad.

Giltighetstid och omfattning

Mekonomen Assistans gäller i högst 365 dagar eller 15 000 km från servicetillfället. För bilar med serviceintervall om två år (s.k Longlife) gäller assistansförsäkringen i högst 730 dagar eller 30 000 km från servicetillfället.

Försäkringen ger rätt till assistans vid följande skadehändelser:
• Maskinhaveri eller elektriskt fel som är oförutsett och inte beror på bristande underhåll.
• Punktering
• Starthjälp
• Drivmedelsbrist
• Lås- och nyckelproblem

Tilläggsprodukter

För 149 kronor per år kan du utöka omfattningen av din assistansförsäkring till att gälla hela Europa och du får även hyrbil och rätt till inkvartering i samband med att du är utan bil. För samma pris, 149 kronor per år, kan du även utöka din assistansförsäkring så att den gäller 30 000 km från servicetillfället, dock högst 365 dagar. Prata med din närmaste Mekonomen bilverkstad för mer information om hur du tecknar de olika tilläggsförsäkringarna.