Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad, en verkstad med framtiden i fokus

En stämpel som underlättar ert letade efter seriösa bilverkstäder. En kvalitetsstämpel som intygar att verkstaden följer branschen regler och biltillverkarens rekommendationer.
Läs mer på deras hemsida.

Känn dig trygg inför ert verkstadsbesök

Certifikatet är en ny standard som syftar till att säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt till att kräva av en fordonsverkstad.

Vad är en godkänd bilverkstad?

  • En kvalitetssäkring för dig som konsument där Godkänd Bilverkstad ställer hårda krav på branschen.
  • En Godkänd verkstad följer alltid lagar, förordningar, miljökrav, systematiskt arbetsmiljöarbete samt Allmänna reklamationsnämndens beslut.
  • Verkstaden blir årligen granskad av tredjepartskontrollanter där kontrollanterna säkerställer att standarden följs.
  • Certifikatet är framtagen av Sveriges Fordonsverkstäders Förening, Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket.

Certifikat som har intygar att kunden är i fokus

Vi fokuserar alltid på kunden , så billivet blir så enkelt som möjligt. Med en certifikat som intygar att bilverkstan följer verkstadsbranschens regler och alltid erbjuder kunden så bra verkstadsbesök som möjligt, det är vårt mål. Se mer av våra tjänster.

Godkänd Bilverkstad