AC Service Örebro

AC Service

AC Service rekommenderas av dem flesta tillverkarna att göras minst en gång per år. Detta förhindrar läckage i slangarna som kan se till att reparation av AC kan bli dyrare en vanligt. Se till att ha en regelbunden kontroll för din AC. En väl fungerande AC-system ger förbättrad bränsleekonomi, samt ett behagligare kupéklimat som också bidrar till säkrare körning.

AC i din bil bör kontrolleras varje år. En fullt fungerande luftkonditionering skonar även miljön då den hindrar läckage av köldmedel. Vid ett läckage räcker det inte med att ”fylla på” AC-anläggningen. Vi provtrycker och felsöker din AC på riktigt så att du vet om systemet behöver lagas.

Vad som ingår:

  • Återvinning/tömning av gas (R-134a)
  • Vakuumsug 20-30 min / tar bort all fukt
  • Tömning av gammal kompressor olja
  • Täthetsprovning och läcksökning
  • Påfyllning av köldmedium (R134-a)
  • Påfyllning av UV-spårmedel, kompressor olja (PAG)
  • Kontroll termometer

Få hjälp med din AC

Få det svalkande skönt i bilen idag.